08 04 2006

Kat Problemleri

 

 

21.İki topta 20 metre kumaş vardır. Toplardan biri diğerinden 4 metre daha  uzundur.  Büyük topta kaç metre kumaş vardır?

(Cevap:...............) 

 

 

 

22. Okulumuzda 12 öğretmen vardır. Erkek öğretmenler bayanlardan 6 kişi fazladır. Okulumuzda kaç bayan öğretmen vardır?

( Cevap : ............... )

 

 

 

 

23.  Ahmet ile Hikmet'in yaşları toplamı 21'dir. Hikmet, Ahmet'ten 3 yaş büyük olduğuna göre. Hikmet kaç yaşındadır?

( Cevap : ............... ) 

 

 

 

24.  İki sayının toplamı 40'tır. Sayılardan biri diğerinden 4 fazladır. Büyük sayı kaçtır?

(Cevap: ............... )

 

 

 

 

 25. Sevim ile Suat'ın yaşlan toplamı 26'dır. Suat'ın yaşı, Sevimin yaşının 3 katından 2 yaş fazladır. Suat kaç yaşındadır?

(Cevap:...............) 

 

 

 

26.   Biri diğerinden 5 yaş büyük olan iki kardeşin yaşları toplamı 33'tür. Küçük kardeş kaç yaşındadır?

(Cevap:...............)

 

 

 

 

27.  Soner ile İlker'in yaşları toplamı 30'dur. İlker'in yaşı, Soner'in yaşının 2 katından 3 fazladır. İlker kaç yaşındadır?

(Cevap:...............)

 

 

 

 

28.  37 cevizi paylaşan iki kardeşten büyüğü, küçüğün aldığının 4 katından 7 tane fazla alıyor. Büyük kardeş kaç ceviz alır?

(Cevap:...............) 

 

 

 

 

29.  Bir karton ile bir zarfa 9000 lira ödedim. Kartonun fiyatı zarfın fiyatının 3 katından 1000 lira daha pahalıdır. Bir zarf kaç liradır.

(Cevap:...............) 

 

 

 

 

30.  Aklımdan tuttuğum sayıyı, 3 katının 8 fazlası ile toplayınca 80 oluyor. Tuttuğum sayı kaçtır?

(Cevap:...............)

383
0
0
Yorum Yaz